Mandarin.lt – Svetainės Sąlygos ir Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1.
Šis dokumentas yra sutartis tarp Mandarin.lt, (toliau – Svetainė, Pardavėjas arba Parduotuvė) ir Jūsų (toliau – Klientas arba Pirkėjas) dėl naudojimosi interneto svetaine/el. parduotuve www.mandarin.lt

1.2. Mandarin.lt veikla vykdoma pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 639925, registracijos duomenys: Lukas Knystautas, el. paštas: kinukalba@mandarin.lt

1.3. Šis dokumentas tuo pačiu yra ir prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės). Tai abiem Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje Mandarin.lt.

1.3. Naudodamasis Svetaine Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su šios sutarties sąlygomis, sutinka su Svetainės Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

1.4. Mandarin.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

1.5. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Mandarin.lt Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu Svetainėje Mandarin.lt. Priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

1.6. Mandarin.lt suteikia Klientams virtualią erdvę mokytis kinų kalbos, parduoda virtualią kinų kalbos mokymosi medžiagą (kursus, pamokas, pratimus ir kt.), taip pat parduoda įprastas fizines prekes.

1.7. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
      1.7.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas
nėra apribotas teismo tvarka;
      1.7.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų
sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
      1.7.3. juridiniai asmenys;
      1.7.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.8. Mandarin.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.9. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

1.10. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, priklauso Mandarin.lt

1.11. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, kopijuojamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Mandarin.lt sutikimo.

2. Prekių užsakymas

2.1. Klientas, apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes, taip suformuodamas prekių krepšelį.

2.2. Suformavęs prekių krepšelį Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti, įskaitant savo vardą, pavardę, adresą (jei reikalaujama), kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Mandarin.lt patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai prekių pardavimo ir pristatymo tikslais.

2.3. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo, iki kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Mandarin.lt svetainės Sąlygomis ir Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su svetainės Sąlygomis ir Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą.

2.4. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas Mandarin.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Mandarin.lt. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Mandarin.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Mandarin.lt gauna Kliento mokėjimą.

2.5. Klientui pateikus užsakymą, Mandarin.lt sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką su informacija apie užsakymą (informacija apie Kliento užsakytas prekes, kiti su užsakymu susiję duomenys).

2.6. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Mandarin.lt svetainės Sąlygomis ir Taisyklėmis ir Privatumo Politika, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

2.7. Sutartis sudaroma ir vykdoma valstybine kalba.

2.8. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

3. Prekių rūšys

3.1. E-parduotuvėje Mandarin.lt parduodamos šių rūšių prekės:
       3.1.1. Virtualūs kursai – kursai, prie kurių Klientas gauna prieigą, po krepšelio apmokėjimo. Virtualūs kursai nėra pristatomi paštu. Virtualieji kursai pasiekiami per individualią Kliento paskyrą. Iš virtualiųjų kursų ir pamokų Klientas mokosi tik prisijungęs prie svetainės Mandarin.lt
      3.1.2. Parsisiunčiamieji produktai – tai įvairi audio-video bei tekstinė mokymosi medžiaga elektroniniu formatu (pvz. pdf, mp3, mpeg4 ir kt.). Prie parsisiunčiamųjų produktų klientas gauna prieigą, po krepšelio apmokėjimo. Parsisiunčiamieji produktai nėra pristatomi paštu. Parsisiunčiamieji produktai Klientui tampa pasiekiami po to, kai Mandarin.lt gauna Kliento mokėjimą ir Mandarin.lt administracija patvirtina parsisiunčiamąjį produktą, suteikdama jį klientui. Kai užsakymas laikomas pristatytu, Klientas mokymosi medžiagą (parsisiunčiamąjį produktą) gali rasti ir parsisiųsti per savo individualią Kliento paskyrą, skiltyje Atsisiuntimai. Parsisiunčiamiesiems produktams taikomas limituotas parsisiuntimų skaičius, o taip pat laiko limitas iki kol atsisiuntimo galimybė išnyks. Taip Mandarin.lt saugosi nuo neteisėto medžiagos kopijavimo, plagijavimo ir platinimo. Parsisiunčiamieji produktai yra skirti tik Klientui, negali būti perduoti kitiems asmenims, negali būti kopijuojami, perparduodami ar kitaip naudojami, be Mandarin.lt raštiško sutikimo.
      3.1.3. Įprastos fizinės prekės – tai įvairūs fiziniai daiktai, kurie siunčiami į Lietuvos Pašto paštomatus.

4. Atsiskaitymo tvarka, terminai

4.1. Klientas Mandarin.lt parduotuvėje už prekes atsiskaito vienu iš šių būdų:
      4.1.1. Bankiniu pavedimu – po užsakymo pateikimo, naudodamasis el. bankininkystės sistema, Klientas pats pinigus perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
      4.1.2. Naudodamas PayPal sistemą.
      4.1.3. Naudodamas bankų interneto bankininkystės paslaugomis per PAYSERA mokėjimų sistemą:

 • AB Swedbank,
 • AB SEB bankas,
 • Danske Bank,
 • AB DNB bankas,
 • Nordea Bank Lietuva,
 • UAB Medicinos bankas,
 • AB bankas Citadele,
 • AB Šiaulių bankas.

4.2. Kliento užsakytas prekių siuntinys (ar virtualus produktas) pradedamas formuoti tik tuomet, kai Mandarin.lt gauna apmokėjimą už užsakytas prekes.

5. Prekių savybės ir prekių kainos

5.1. Kiekvienos prekės savybės ir duomenys bendrai nurodomi kiekvienos prekės Aprašymo skiltyje.

5.2. Mandarin.lt nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

5.3. Klientas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
Mandarin.lt neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Mandarin.lt.

5.4. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Mandarin.lt įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

5.5. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį ir siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį. Virtualios pamokos, virtualūs kursai, parsisiunčiamieji produktai pristatomi, Klientui suteikiant prieigą prie apmokėtų pamokų per individualią Kliento paskyrą Mandarin.lt svetainėje.

6. Prekių pristatymas

6.1. Kliento įsigytos įprastos fizinės prekės pristatomos į Lietuvos Pašto paštomatus. Mandarin.lt e-parduotuvės atsiskaitymo puslapyje, Klientas iš sąrašo pasirenka norimą paštomatą, į kurį pageidauja gauti prekes. Mandarin.lt neatsako už tai, jog Klientas iš sąrašo klaidingai pasirinko norimą paštomatą.

6.2. Mandarin.lt įsipareigoja įprastas fizines prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 3-14 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai Mandarin.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Mandarin.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

6.3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Mandarin.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.4. Klientas privalo nedelsiant informuoti Mandarin.lt elektroniniu paštu, jeigu fizinių prekių siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas.

6.5. Tais atvejais, kai priėmęs fizines prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas, Klientas privalo nedelsdamas informuoti apie tai Mandarin.lt elektroniniu paštu kinukalba@mandarin.lt arba kontaktiniu telefono numeriu, nurodytu tinklalapyje www.mandarin.lt

6.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7. Prekių grąžinimas ir keitimas

7.1. Jeigu fizinės prekės (3.1.3.) grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, Mandarin.lt įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

7.2. Tinkamos kokybės fizinių prekių (3.1.3.) grąžinimas galimas tik Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“, patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 str. nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

7.3. Netinkamos kokybės fizinę prekę (3.1.3.) galima grąžinti/pakeisti per 14 dienų nuo prekės įsigijimo, jeigu grąžinama/keičiama prekė atitinka šias sąlygas :

 • grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 • prekė nesugadinta;
 • prekė nepraradusi prekinės išvaizdos (nenuplėšti lipdukai ir kt.);
 • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios ją gavo Klientas;
 • Klientas turi įrodymų, patvirtinančių, kad jis prekę pirko iš www.mandarin.lt.

7.4. Fizinių prekių (3.1.3.) grąžinimas/keitimas atliekamas el. paštu (kinukalba@mandarin.lt), Mandarin.lt pateikiant teisingai užpildytą ir pasirašytą prekių grąžinimo/keitimo formą. Šią formą Klientas gauna iš Mandarin.lt administracijos, kai praneša apie norą grąžinti prekę.

7.5. Elektroniniu paštu kinukalba@mandarin.lt teikiama skenuota pasirašyto dokumento, grąžinimo/keitimo formos, versija;

7.6. Tais atvejais, kai fizinės prekės (3.1.3.) keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, pirkėjas privalo sumokėti www.mandarin.lt susidariusį kainų skirtumą.

7.7. Tais atvejais, kai www.mandarin.lt neturi pakeitimui tinkamų fizinių prekių (3.1.3.), pirkėjui grąžinama sumokėta suma. Į grąžintiną sumą pristatymo kaina nėra įskaičiuojama.

7.8. Fizinės prekės (3.1.3.) gali būti grąžinamos/keičiamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šių taisyklių 7.3. punkte nustatytus reikalavimus. Už fizinę prekę (3.1.3.) sumokėta suma (prekės siuntimo išlaidos nėra grąžinamos) grąžinama į grąžinimo/keitimo formoje nurodytą sąskaitą.

7.9. Pirkėjui pinigai į grąžinimo/keitimo formoje nurodytą banko sąskaitą pervedami ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teisingai užpildytos ir pasirašytos grąžinimo/keitimo formos gavimo www.mandarin.lt. Kilus klausimams dėl prekės grąžinimo ar keitimo sąlygų laikymosi, su Jumis susisieksime individualiai.

7.10. Dėl fizinių prekių (3.1.3.) keitimo maloniai prašome susisiekti el. paštu kinukalba@mandarin.lt arba www.mandarin.lt tinklalapyje nurodytu kontaktiniu telefono numeriu.

7.11. Pinigai už Virtualius kursus (3.1.1) ir Parsisiunčiamuosius produktus (3.1.2) nėra grąžinami. Šios prekės negali būti grąžinamos ir nėra keičiamos.

8. Kliento teisės ir pareigos

Klientas įsipareigoja:
8.1. Naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

8.2.
Neatlikti jokių veiksmų, kurie prieštarauja taikytiniems teisės aktams, gerai moralei ar pažeidžia trečiųjų asmenų teises, įskaitant, bet neapsiribojant žemiau esančiais punktais (8.2 – 8.10):

8.3.
Nenaudoti Paslaugų ir/ar Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Mandarin.lt teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, Mandarin.lt serverio saugumui, vientisumui ar riboti Mandarin.lt galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims, o taip pat riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti bet kokiomis Mandarin.lt teikiamomis paslaugomis.

8.4. Pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ar juridinio asmens rekvizitus, el. pašto adresą, telefoną ir kitus reikalaujamus duomenis, Mandarin.lt užsakymui atlikti.

8.5. Saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys.

8.6. Nedelsiant el. paštu pranešti Mandarin.lt, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;

8.7. Klientas supranta ir sutinka, kad Mandarin.lt tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis pagal Privatumo Politikoje nustatytas taisykles.

8.8. Jeigu pasikeitė Kliento registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas šiuos duomenis atnaujinti.

8.9. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

8.10. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

9. Mandarin.lt teisės ir pareigos

9.1. Mandarin.lt turi teisę:
      9.1.1. bet kada nepranešęs Klientui keisti Svetainę ir/ar Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Klientas, Svetainės pavadinimą ir/ar interneto domeną, kuriuo Svetainė pasiekiama. Klientas supranta ir sutinka, kad Mandarin.lt niekada nebus laikoma atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui;
      9.1.2. laikinai apriboti viso ar dalies Kliento Turinio pasiekiamumą, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visų ar dalies Paslaugų teikimą:
            9.1.2.1. jei Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklėse prisiimtus įsipareigojimus ar nesilaiko nustatytų draudimų ar apribojimų.
            9.1.2.2. jeigu, Mandarin.lt nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ar Svetainės atnaujinimo darbai.
            9.1.2.3. jeigu to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais.
            9.1.2.4. jeigu tai yra reikalinga, siekiant apginti Mandarin.lt ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus.

9.2. Mandarin.lt turi teisę be perspėjimo panaikinti Kliento paskyrą, jei ja nebuvo naudojamasi daugiau kaip 1 (vienerius) metus.

9.3. Be atskiro pranešimo Klientui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.

10. Rinkodara ir informacija

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. Atsakomybės ribojimas

11.1. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

11.2. Klientas sutinka, kad Mandarin.lt nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir/ar Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Mandarin.lt kaltės, ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

11.3. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Mandarin.lt niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir/ar Paslaugomis.

12. Asmens duomenys

12.1. Registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar Mandarin.lt kitais būdais surinktus asmens duomenis Mandarin.lt tvarko, t. y. renka, naudoja, saugo, perduoda, tik teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais, ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Kliento asmens duomenis Mandarin.lt tvarko vadovaujantis šiose Taisyklėse, taip pat Mandarin.lt Privatumo Politikos nustatyta tvarka.

13. Taisyklių keitimas

13.1. Kadangi Mandarin.lt paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi Svetaine, Mandarin.lt turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

13.2. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų atnaujinimo/paskelbimo Svetainėje www.mandarin.lt.

13.3. Toliau naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Visi tarp Mandarin.lt ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas tesimuose, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.