Kiek simbolių reikia žinoti kinų kalboje?

Žodynų statistika

Oficialieji kinų kalbos žodynai suskaičiuoja virš 50 000 simbolių. Štai “Hànyǔ dà zìdiǎn” (汉语大字典) rasime 54 678 simbolius. Kiti įvairūs senovinių simbolių ar apibrėžimų žodynai jų pateikia dar daugiau: “Zhōnghuá zìhǎi” (中华字海) – 85 568, o “Yìtǐzì zìdiǎn” (异体字字典) net 106 230 simbolius!

Vis dėlto neišsigąskite. Dauguma simbolių šiuose žodynuose jau seniai nebenaudojami. Naudingų ir kiekvieną dieną reikalingų simbolių Tau žinoti reiks gerokai mažiau. 😊

Žodžiai ir simboliai nėra vienas ir tas pats dalykas

Prieš pradedant mokytis kinų kalbos, reiktų suprasti skirtumus tarp kinų kalbos žodžių ir kinų kalbos simbolių.

Kinų kalboje žodžiai gali būti sudaryti iš 1-o, 2-iejų, 3-ijų, o kartais ir daugiau simbolių. Štai keletas pavyzdžių:

人 (rén) – žmogus
马 (mǎ) – arklys
口 (kǒu) – burna
火 (huǒ) – ugnis
山 (shān) – kalnas
车 (chē) – automobilis

火山 (huǒshān) – ugnikalnis
马车 (mǎchē) – karieta, rikša
人口 (rénkǒu) – žmonių populiacija

自行车 (zìxíngchē) – dviratis
出租车 (chūzūchē) – taksi automobilis

澳大利亚 (àodàlìyà) – Australija

Kaip pastebėjai, vienskiemeniai simboliai susijungę į žodžius, sudarytus iš 2-iejų simbolių – sukuria naujus žodžius:

火山 (huǒshān) – ugnis + kalnas = ugnikalnis
马车 (mǎchē) – arklys + automobilis = karieta, rikša

Todėl apie simbolius galima galvoti ir kaip apie skiemenis, kurie kartais patys gali būti žodžiais, bet dažniausiai sudaro žodžius susijungdami į 2-iejų, 3-ijų ar daugiau simbolių kombinacijas.

Ką visa tai reiškia?

Ogi tai, jog žinant keletą pamatinių simbolių, iš tiesų Tu mokėsi daugiau kinų kalbos žodžių, nei simbolių.
Pvz. 10 tų pačių pamatinių simbolių gali sudaryti virš 20 įvairių skirtingų žodžių.
Todėl besimokančiam kinų kalbos tikrai nereikia žinoti 50 000 simbolių.
Iš tiesų, pakaks mokėti atpažinti iki 3500 simbolių. 😊

Štai keletas įdomių faktų pabaigai:

  • Mokėdamas 200 simbolių – sugebėsi suprasti daugiau nei 50% kinų kalbos.Naudojant šiuos simbolius – galėsi rašyti el. laiškus savo draugams kinams!
  • 500 simbolių leis perskaityti 75% kinų kalbos turinio.
  • Su 1000 simbolių galėsi skaityti įvairius lengvo pobūdžio tekstus.
  • 2500 simbolių – leis perskaityti ir suprasti 97% rašytinės kinų kalbos!
  • 3500 simbolių – leis suprasti beveik viską – 48% rašytinės kinų kalbos.
  • Ypatingai išsilavinęs kinas žino 8000 simbolių. Tačiau tam, kad lengvai skaityti laikraščius Tau užteks 2000-3000 simbolių. 😊